top of page

Fältskytteverksamheten är helt beroende av att deltagare hjälper till för att verksamheten skall gå att genomföra. Arbetet i Kikarfält STHLM sker frivilligt och ideellt. Deltagaravgifternas storlek är avpassade att täcka verksamhetens kostnader. Genom att alla som deltar i verksamheten bidrar, blir bördan lättare att bära och kostnaderna kan hållas nere.

Är du medlem i en annan förening? Se till att stötta den föreningen med egna arbetsinsatser. Engagera dig i styrelsearbetet och sök uppgifter. Se till att din förening tar upp fältskytte i sitt program och delta i tävlingar. Tävlingsverksamheten är central för fältskyttet. Skyttet i Sverige bygger helt på fungerande skytteföreningar som förvaltar de skjutbaneanläggningar som behövs för att skyttet skall kunna fortsätta!

långhåll_11JUN2016-105.jpg
bottom of page