top of page

sön 21 mars

|

Livgardets skjutfält

Pappmålsträning

Träningstillfälle för fältskyttar, 600-1200 meter, pappmål.

Anmälan stängd
Se kommande aktiviteter
Pappmålsträning
Pappmålsträning

Time & Location

21 mars 2021 08:00 – 16:30 CET

Livgardets skjutfält

About the event

Inbjudan till träning kikarfältskytte på Livgardets skjutfält

Tid och plats

2021-03-21, kl 08:00-16:30

Livgardets skjutfält, koordinater för mötesplatsen meddelas vid bekräftelse på erhållen plats. Deltagande skyttar ansvarar för egna transportmedel.

Krav för deltagande

Skytt skall vara anmäld i tid och ha erlagt anmälningsavgift. Skytt skall dessutom inneha gevärsskyttekortet samt ha giltig tävlingslicens för fältskytte.

Vapnet skall vara inskjutet och skytt skall ha förbered tabell som täcker aktuella avstånd innan skjutningen.

Vapen och ammunition skall uppfylla krav enligt Svenska Skyttesportförbundet Gevär Fält Kikarsikte (SvSF GFKi).

Detta innebär bland annat:

Kaliber max 7,62 mm samt Dmax 4500 m.

Endast repetergevär.

Mynningsbroms förbjudet (undantaget FM PSG90).

Fotoförbud för deltagare gäller.

Angående smittspridning av COVID19

Deltagande skytt skall vara fullt frisk och iakta de råd och riktlinjer som utfärdas av folkhälsomyndigheten. I vår verksamhet innebär detta följande:

  • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar
  • Vi har tilltagen lucka mellan skyttar på skjutplatsen
  • Vi tvättar händerna omedelbart innan avresa från hemmet
  • Vi delar inte utrustning med varandra
  • Har du minsta tendens till symptom - avstå deltagande, fler tillfällen kommer!

Genomförande

Syftet med denna skjutningar är att ge kikarfältskyttar möjlighet att träna och verifiera kulbana på längre skjutavstånd än vad som normalt förekommer på fältskyttetävlingar. Diopterskyttar som så önskar kan också delta.

Tilldelad skjuttid 09:00-16:00 disponeras så att skytte sker 09:00-16:00. Innan och efter skjutningen hjälper skyttarna till med att duka.

Samtliga skyttar leds in och ut från skjutfältet.

Bommar hålls låsta under skjutning utan bomvakt, så in- och utpassering under pågående skjutning är ej möjligt annat än i oförutsedda undantagsfall.

Skjutning sker mot pappmål på från 600 till cirka 1200 meter. Skyttarna indelas i två grupper som skjuter respektive markerar. Varje skytt skjuter två gånger på samma avstånd med markering i mellan.

Beräknad ammunitionsåtgång är 48ptr

Anmälan

Anmälan görs här. Sista anmälningsdag är 2021-03-13

Erhållen plats till träningstillfället bekräftas senast den 2021-03-14. Endast de som får bekräftelse har plats. Övriga anmälda utgör därefter reserver. Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas efter bekräftelse på erhållen plats. Endast vid återbud pga. symptom för COVID 19 görs återbetalning.

Skytt skall vid anmälan uppge namn, e-postadress, telefonnummer, nummer på tävlingslicens samt föreningstillhörighet.

Max antal deltagare är 30 skyttar.

Övrigt

Tävlingsledare/ÖL - Jonas Ericsson

Arrangerande förening - Kikarfält STHLM

Välkomna!

Skjutledarna

Share this event

bottom of page