top of page

sön 20 juni

|

Livgardets skjutfält

Sommarträffen 2021

Gåfältskjutning om 15 stationer och ca 25 km patrullstig.

Anmälan stängd
Se kommande aktiviteter
Sommarträffen 2021
Sommarträffen 2021

Time & Location

20 juni 2021 04:45 – 22:00 CEST

Livgardets skjutfält

About the event

Inbjudan Sommarträffen 2021 

Tillämpat mot reaktiva mål på förlängda avstånd

Härmed inbjuder Kikarfält STHLM till gevärsfältskjutning 2021-06-20

SPONSOR

Sommarträffen 2021 sponsras av CORAX: www.corax-store.se

PROGRAM

Sommarträffen är en gåfältskjutning som omfattar ca 15 stationer och som genomförs som enskild skjutning mot mestadels stålmål.

Skjutplatserna är fältmässiga och andra skjutställningar än liggande förekommer.

Förflyttning mellan stationerna sker till fots i patruller om ca 4 skyttar. Bedömd sträcka patrullen skall gå är ca 25 km i relativt plan terräng. Medelavstånd mellan stationerna är ca 1,3 km och längsta sträcka är maximalt 3,5 km.

Tävlingen består mestadels av mål på okända avstånd men kända avstånd förekommer.

Merparten av mål på okända avstånd utgörs av stålmål med form och dimension överensstämmande med fältskyttemål gevär 6,5. Dessa mål kan förekomma på avstånd som är 0,8-1,5 gånger rekommenderat maxavstånd enligt regelboken (t.ex. Kan en C50 ställas på 384-720 m avstånd). Målmätning mot annat än fältskyttefigurer enligt ovan kan förekomma. Mått på föremål som mätning görs mot anges vid respektive station i förekommande fall.

Mål på längre avstånd är försedda med träffindikator.

Elektroniska fallmål kan förekomma. Elektronisk tavla kan förekomma.

Maxavstånd är 1200 m.

Samtliga patruller startar samtidigt på varsin station, för att sedan rotera mellan stationerna. Detta innebär att alla patruller startar och slutar samtidigt. Varje patrull behöver en bil för transport mellan tävlingscentrum och första station.

Varje skytt bär sin egen utrustning och mat och dryck för minst 15 timmar. Möjlighet att fylla på vatten finns.

Bedömd ammunitionsåtgång är 110 patroner.

Genomgång för samtliga deltagare inför tävling startar 06:00 vid tävlingscentrum, se nedan. Fältskjutningen kan pågå som längst till 22:00, prisutdelning ca en timme efter avslutad tävling.

SAMLINGSPLATS

Tranbygge, Livgardets övnings- och skjutfält, Kungsängen.

Koordinater WGS84 decimal (lat, lon) 59.548831, 17.740195

RT90 (nord, öst) 6604769, 1609433

Länk: https://kartor.eniro.se/m/zdiei

REGELVERK

Tävlingen genomförs enligt SvSF Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte (Version giltig från 2020-08-10) med vissa undantag enligt denna inbjudan.

Observera begränsningar gällande utrustning och kaliber i kikarklassen som finns under 8.9.3 Tilläggsregler gevär fält kikarsikte!

Undantag görs för myndighetspersonal som deltar med tilldelad utrustning.

Tilläggsregler enligt dokument “kompletterande förutsättningar”, som görs tillgängligt för bekräftade deltagare gäller jämte det som står ovan.

FUNKTIONÄRS-

UPPGIFTER

Uppgifterna markör “spotter”, protokollförare och skjutledare roterar inom patrullen. I varje patrull utses en patrullchef av säkerhetsansvarig för tävlingen.

Deltagare som bor i närområdet förväntas delta i arbetet med att bygga stationer dagen innan och riva stationer dagen efter fältskjutningen.

JURY

Anslås på skjutdagen

KLASSER

Ki = Kikarklass

PATRULLISTOR

Patrullistor skickas per mejl till deltagare senast 1 vecka innan fältskjutningen.

Sommarträffens säkerhetsansvarig utser efter tillfrågan, en patrullchef per patrull som därefter ingår i organisationen.

Obligatorisk genomgång för patrullchefer hålls på samlingsplatsen 2021-06-19 kl 18:00. Patrullchefer som så önskar erbjuds boende i logement på samlingsplatsen.

Pga. beroenden som uppstår med anledning av fördelning av patrullfordon och patrullchefer beaktas önskemål om patrullindelning bara där så är möjligt.

ANMÄLAN

Föranmälan krävs och görs på Shoot n Score it. KLICKA HÄR!

Använd webshopen för att och lämna ytterligare efterfrågad information samt önskemål om uppställningsplats för tält eller campingfordon.

Sista anmälningsdag 2021-06-01.

Gevärsskyttekort och tävlingslicens för 2021 krävs för deltagande.

Det finns 68 platser för deltagare.

AVGIFTER

Startavgift 800 kr.

Betalning erläggs enligt instruktion som framgår vid bekräftelse på deltagarplats.

VAPENKONTROLL

Sommarträffens säkerhetsansvarige eller den som denne förordnar kan besluta om vapenkontroll när det bedöms nödvändigt.

INFORMATION

Deltagande skyttar behöver förbereda tabeller för avståndsbedömning av fältskyttefigurer samt ballistikdata till 1200 m.

Minst två (2) magasin om 5 patroner vardera behövs.

Alkohol är inte tillåtet på området eller i samband med genomförandet.

FÖRLÄGGNING

Det finns möjlighet att ställa upp tält eller husbil/husvagn. Om detta önskas anges det i anmälan.

Vi rekommenderar att Ni har boende i nära anslutning till skjutfältet pga. den fysiska utmaningen fältskjutningen erbjuder.

ARRANGÖREN AVRÅDER STARKT FRÅN BILRESOR EFTER GENOMFÖRD FÄLTSKJUTNING.

COVID 19

Arrangören bevakar kontinuerligt råd och rekommendationer utfärdade av myndigheter, gör kontinuerliga riskanalyser och vidtar nödvändiga åtgärder.

HEMSIDA

www.kikarfalt.se/sommartraffen

Bekräftade deltagare förväntas hålla sig ajour med den information som publiceras på hemsidan ovan.

VÄLKOMNA!

Share this event

bottom of page