top of page

lör 20 feb.

|

Livgardets skjutfält

Stålmålsträning

Träningstillfälle för fältskyttar, 300-1000 meter, stålmål.

Anmälan stängd
Se kommande aktiviteter
Stålmålsträning
Stålmålsträning

Time & Location

20 feb. 2021 08:00 – 16:00 CET

Livgardets skjutfält

About the event

Inbjudan till träning kikarfältskytte på Livgardets skjutfält

Tid och plats

2021-02-20, kl 08:00 -12:00 samt 12:00 -16:00

Samling kl 08:00 och 12:00 vid respektive träningstillfälle. Plats och koordinater meddelas vid bekräftelse på erhållen plats.

Deltagande skyttar ansvarar för egna transportmedel.

Anmälan

Anmälan avser ett av skjutpassen och görs här. Sista anmälningsdag är 2021-02-13.

Erhållen plats på träningstillfället bekräftas senast den 2021-02-14. Anmälningsavgiften betalas efter bekräftelse på erhållen plats och är 250 kr. Endast vid återbud pga. symptom för COVID 19 görs återbetalning.

Skytt skall vid anmälan uppge namn, kontaktuppgifter, nummer på tävlingslicens, föreningstillhörighet. Ange också om ni önskar skjuta förmiddag eller eftermiddag.

Max antal deltagare är 20 skyttar. 10 Skyttar på förmiddagen och 10 skyttar på eftermiddagen.

Krav för deltagande

Skytt skall vara anmäld i tid och ha erlagt anmälningsavgift. Skytt skall dessutom inneha gevärsskyttekortet samt ha giltig tävlingslicens för fältskytte.

Vapnet skall vara inskjutet och skytt skall ha förbered tabell som täcker aktuella avstånd innan skjutningen. OBS att endast ett vapen får användas per tillfälle.

Vapen och ammunition skall uppfylla krav enligt Svenska Skyttesportförbundet Gevär Fält Kikarsikte (SvSF GFKi).

Detta innebär bland annat:

Kaliber max 7,62 mm samt Dmax 4500 m.

Kulor som används skall vara av matchtyp, d.v.s. blykärna med tunn mantel. Homogena kulor är ej tillåtna m.h.t. skjutning på plåtmål.
 Endast repetergevär.

Mynningsbroms förbjudet (undantaget FM PSG90).

Angående smittspridning av COVID19

Deltagande skytt skall vara fullt frisk och iakta de råd och riktlinjer som utfärdas av folkhälsomyndigheten. I vår verksamhet innebär detta följande:

  • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar
  • Vi har tilltagen lucka mellan skyttar på skjutplatsen
  • Vi tvättar händerna omedelbart innan avresa från hemmet
  • Vi delar inte utrustning med varandra
  • Har du minsta tendens till symptom - avstå deltagande, fler tillfällen kommer!

Genomförande

Syftet med denna skjutningar är att ge kikarfältskyttar möjlighet att träna och verifiera kulbana på längre skjutavstånd än vad som normalt förekommer på fältskyttetävlingar. Diopterskyttar som så önskar kan också delta.

Skyttar har möjlighet att delta för- eller eftermiddag. Innan och efter skjutningen hjälper skyttarna till med att duka.

Samtliga skyttar leds in och ut från skjutfältet.

Bommar hålls låsta under skjutning utan bomvakt, så in- och utpassering under pågående skjutning är ej möjligt annat än i undantagsfall.

Skjutning sker mot stålmål på från 300 till cirka 1000 meter. Skyttarna indelas i par som turas om att skjuta respektive observera.

Share this event

bottom of page