top of page

lör 27 mars

|

Livgardets skjutfält, Kungsängen

Träning rörligt mål

Träningspass med rörligt stålmål på 600 meter. 2 skjutpass, för- och eftermiddag. I passen väver vi in tid för diskussion och lärande.

Registration is Closed
See other events
Träning rörligt mål
Träning rörligt mål

Time & Location

27 mars 2021 08:00 – 16:30

Livgardets skjutfält, Kungsängen

About the event

Inbjudan till träning kikarfältskytte på Livgardets skjutfält

Tid och plats

2021-03-27, kl 08:00-16:30

Samling kl 08:00 och 12:00 vid respektive träningstillfälle.

Plats och koordinater meddelas vid bekräftelse på erhållen plats.

Deltagande skyttar ansvarar för egna transportmedel.

Krav för deltagande

Skytt skall vara anmäld i tid och ha erlagt anmälningsavgift. Skytt skall dessutom inneha gevärsskyttekortet samt ha giltig tävlingslicens för fältskytte.

Vapnet skall vara inskjutet och skytt skall ha förbered tabell som täcker aktuella avstånd och varierade målhastigheter hastigheter innan skjutningen. Skytt skall också ha kännedom om den egna ammunitionens ungefärlig flykttid för aktuella avstånd.

Vapen och ammunition skall uppfylla krav enligt Svenska Skyttesportförbundet Gevär Fält Kikarsikte (SvSF GFKi).

Detta innebär bland annat:

Kaliber max 7,62 mm samt Dmax 4500 m.

Endast repetergevär (undantag personal från FM/Polis med tjänstevapen)

Mynningsbroms förbjudet (undantaget FM PSG90).

Fotoförbud för deltagare gäller.

Angående smittspridning av COVID19

Deltagande skytt skall vara fullt frisk och iakta de råd och riktlinjer som utfärdas av folkhälsomyndigheten. I vår verksamhet innebär detta följande:

  • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar
  • Vi har tilltagen lucka mellan skyttar på skjutplatsen
  • Vi tvättar händerna omedelbart innan avresa från hemmet
  • Vi delar inte utrustning med varandra
  • Har du minsta tendens till symptom - avstå deltagande, fler tillfällen kommer!

Genomförande

Syftet med träningstillfället är att ge kikarfältskyttar möjlighet att träna på rörligt mål.

Innan och efter skjutningen hjälper skyttarna till med att duka.

Samtliga skyttar leds in och ut från skjutfältet.

Bommar hålls låsta under skjutning utan bomvakt, så in- och utpassering under pågående skjutning är ej möjligt annat än i oförutsedda undantagsfall.

Skjutning kommer inlednisgsvis ske från 600 meter men avståndet kan komma att öka efterhand.

Stålmålet är försett med träffindikator. En skytt skjuter i taget.

Beräknad ammunitionsåtgång är 50-150ptr

Anmälan

Anmälan görs här. Sista anmälningsdag är 2021-03-20

Erhållen plats till träningstillfället bekräftas senast den 2021-03-21. Endast de som får bekräftelse har plats. Övriga anmälda utgör därefter reserver. Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas efter bekräftelse på erhållen plats. Vid eventuellt återbud görs ingen återbetalning.

Skytt skall vid anmälan uppge namn, e-postadress, telefonnummer, nummer på tävlingslicens samt föreningstillhörighet.

Ange också om ni önskar skjuta förmiddag eller eftermiddag.

Max antal deltagare är 20 skyttar. 10 Skyttar på förmiddagen och 10 skyttar på eftermiddagen.

Övrigt

Tävlingsledare/ÖL – Martin Long

Arrangerande förening – Kikarfält STHLM skf

Välkomna!

Skjutledarna

Share this event

bottom of page