top of page

OM FÄLTSKYTTE

En anrik gevärsgren

Fältskytte som tävlingsgren har sina anor från 1860-talet. När allmän värnplikt infördes i Sverige år 1901 fick rörelsen frivilliga skytteväsendet, senare frivilliga skytterörelsen, en naturlig roll i totalförsvaret. Idag bedrivs fältskytte med gevär som en av de nationella gevärsgrenarna inom ramen för Svenska Skyttesportförbundets verksamhet.

Fältskytte handlar om långa skjutavstånd, okända avstånd och vind samt att kunna bedöma dessa faktorer för att få träff i målet. Det är en tävlingsgren som kräver kunskap och omdöme.Prickskyttebanan%202016-08-20-21_edited.

KUNSKAPSBANK

IMG_0692.JPG

VAD ÄR FÄLTSKYTTE

Okända parametrar

Fältskytte är i grunden en tillämpning av det skytte som annars sker på bana. I fält tillkommer ytterligare svårigheter så som okända avstånd, mer föränderliga vindförhållanden, mer utmanande skjutställningar etc.


En fältskyttetävling utgår ifrån en patrullstig. Förflyttning utefter patrullstigen sker till fots eller med bil, eller en kombination därav. Utmed patrullstigen finns skjutstationer med ett eller flera mål. Målen är av känd storlek och form. Genom att bedöma målfigurens storlek i riktmedlet går det att bedöma avståndet till målet. Den som har flest träffar i målet vinner. Avstånden kan vara så stora som 650-700 meter på nationellt arrangerade tävlingar. Kikarfält STHLM har med framgång förlängt avstånd på tävling till 1000 meter okänt avstånd och 1200 meter känt avstånd.

Pappmål är normen på nationella tävlingar. Kikarfält STHLM använder dock huvudsakligen stålmål i den egna verksamheten.

-
IMG_4312.JPG

VÄGEN TILL ATT BLI FÄLTSKYTT

3 enkla steg

Grunden för deltagande i skytteverksamhet utanför den egna föreningen är innehav av gevärsskyttekortet och tävlingslicens för innevarande år.


1. Sök medlemskap i förening ansluten till Svenska Skyttesportförbundet.

2. Examinera dig för gevärsskyttekortet. Det kan idag göras på internet helt på distans och är mycket enkelt för en normalbegåvad person.

3. Lös tävlingslicens för innevarande år.


Allt om detta kan du läsa på Svenska Skyttesportförbundets hemsida. Länk finner du nedan.

IMG_0716.JPG

REGLER OCH BESTÄMMELSER

Tävlingsmässighet och säkerhet

Allt fältskytte utgår ifrån Svenska Skyttesportförbundets regelbok för nationellt skytte gevär, som utfärdas av gevärssektionen. Regelboken är viktig att känna till för alla skyttar, främst för säkerheten men också för tävlingsmässigheten. Du finner regler och bestämmelser nedan.

IMG_8796.JPG

ATT TRÄNA OCH TÄVLA

Tävlingsverksamheten: vital del

Som fältskytt är bedömning av avstånd och vind de huvudsakliga utmaningarna. Eftersom förmågan att möta dessa utmaningar bäst tränas i fält är det naturligt att tävlingsverksamheten också är att betrakta som övning: tävling är den bästa träningen! Var inte rädd för begreppet "tävling". De flesta är där för att ha roligt!

Fältskytte handlar mycket om rutiner och att minimera mängden arbete för att få träff. På så sätt skapar man mer kapacitet över för sina bedömningar. Det egna arbetsflödet är svårt att utveckla och pröva utan att delta i tävling.

Förberedelser görs normalt under kända förhållanden på skjutbana. Traditionellt arrangeras figurskjutningar runt om i regionerna. Då skjuter man på fältskyttefigurer men på kända avstånd. Genom att skjuta från flera olika avstånd får man kännedom om hur siktet behöver justeras för att få träff på olika avstånd. Med den här informationen kan skytten skapa sig en ballistiktabell som täcker alla avstånd från inskjutningsavståndet till maxavståndet. Det är värdefullt när skyttet sedan tas ut till fält på tävling.

Du kan läsa mer om figurskjutningarna som arrangeras av Stockholms Skyttesportförbund på Stålboda skjutbanor i Kungsängen på länken nedan. Bor du långt bort men har tillgång till en annan skjutbana? Använd gärna informationen för att skapa en egen aktivitet!

bottom of page