top of page
Search
  • Writer's pictureKikarfält Stockholm

Introduktionskurs på gång!

Förra årets introduktionskurs banade väg för nytt format för vår kursverksamhet.


Den större vanan med distansarbete hos fler och utvecklingen av distansplattformar har gjort det enkelt för oss att utbilda över länk. Det har också frigjort tid på skjutbanan vilket gör att vi bättre kunnat fokusera på grunderna. Dagen på skjutbanan börjar med en genomgång av säkerhet på skjutbana. Varför gör vi som vi gör och varför är vi kanske lite hårdare med dessa frågor än vad man annars är van vid?


Innan man kan skjuta på långa håll är det viktigt att grunderna sitter. Korthållsarbetet är därför viktigt. Det korta hållet stänger ute stora delar av omgivningspåverkan och gör det lätt att skjuta på papper och få direkt återkoppling. Vi spenderar större delen av förmiddagen på 100 meter där vi fokuserar på att kunna inta en korrekt och repeterbar skjutställning. Vi skottställer och skjuter serier mot olika riktpunkter och ger er verktyg för att kunna utvärdera er själva, samtidigt som vi skapar en grund för skytte på längre håll.


Efter lunch övergår vi till skytte från 300 meter och påbörjar arbetet med att beräkna tabeller. Vi skjuter i två lag om 10 skyttar. De som inte skjuter gör beräkningar och korrigerar tidigare serier. När man hittat "sin" uppsättning för 300 meter och denna verifierats övergår man i pausen till att göra avståndsbedömningar. Därefter fortsätter skyttet enligt samma format på 600 meter.


Dagen ägnas i stort åt att skapa en god utgångspunkt för fortsatt utveckling på egen hand. Vi fokuserar på grunderna och att på var och en ska kunna få ut maximalt av dagen. Av den anledningen gör vi inga progressioner mot avancerade skjutställningar eller andra svårighetshöjande moment. Under teoripasset kommer vi dela ut hemuppgifter, och en av dessa hemuppgifter är att ha provat ut liggande skjutställning med just sitt vapen hemmavid. Det kan tyckas banalt och självklart, men det tål att poängtera att vapen och skytt passar någorlunda ihop. Detta är något var och en som ska gå kursen kan prova redan nu. Prova att ligga bakom vapnet och kom in bakom kikarsiktet. Känns det bekvämt? För du full bild i kikaren? Är kolven tillräckligt lång? Har du bra stöd för kinden på kolvkammen? Behöver du spänna dig för att det ska kännas bra?
57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page