långhåll_11JUN2016-110.jpg

PAPPMÅLSSKJUTNING

Inhämta data

Genomförande

Våra pappmålsskjutningar genomförs som en normal figurskjutning. Ett lag börjar skjuta och genomför då 8 serier om 6 skott med markering mellan serierna. Skytte sker på 4 olika avstånd med början på ca 600 meter och avslutningsvis ca 1200 meter. På varje skjutplats skjuts två serier vilket ger skytten möjlighet att omedelbart efter första serien verifiera de korrektioner som kan vara nödvändiga. Mellan skjutplatserna sker förflyttning till fots och utrustningen behöver därför vara anpassad för detta. 


Medan första laget skjuter har andra laget markörtjänst. Markering innebär att träffläget visas för skyttarna vilket sker med pappskivor över kulhålen, förande av poängprotokoll samt träffbildsprotokoll. Träffbildsprotokollet är mycket värdefullt vid verifiering av ballistikdata. En pappmålsskjutning betraktas som en heldagsaktivitet.  


Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort, tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

Bra att ha

48 patroner av utprovad ammuntion, vindmätare, kompass, kikare, fältmässiga / oömma kläder, anteckningsmateriel, matsäck

Prickskyttebanan 2016-08-20-61.jpg

STÅLMÅL

Öva

Genomförande

Våra stålmålsskjutningar genomförs med fasta målinstallationer. Allt skytte sker från en och samma skjutplats. Vid obegränsad tillgång till skjutplats och riskområde finns möjlighet till skjutbara mål på avstånden 280 meter - 1200 meter. Skyttet sker parvis. Den som inte skjuter i paret bistår den som skjuter med målobservationer. De par som inte skjuter förbereder sig för sin omgång. Efter 4 minuters skjuttid överförs elden till nästa par.


Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort, tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

Bra att ha

50-100 patroner av utprovad ammunition, oömma kläder, anteckningsmateriel, tabeller för målmätning eller annan möjlighet att beräkna avstånd utifrån vinkel mått mot känd storlek. 

IMG_3481.jpg

RÖRLIGT MÅL

Utmana dig

Genomförande

När vi skjuter mot rörligt mål gör vi det inledningsvis från 600 meter. Genomförandet är snarlikt mot stålmålsskjutningarna men med mer instruktion insprängt i passet. En viktig förutsättning är att målfarten är okänd. En del av skyttet mot rörligt mål går ut på att lära sig bedöma målfarten. 


Passet inleds av en kort genomgång av teknik för skytte mot rörligt mål och därefter ges individuell övning. Efter ett par löp samlas skyttarna för att dela med sig av sina erfarenheter samt ges möjlighet till att ställa frågor som kan intressera hela gruppen. I samråd med gruppen utvecklas skyttet till att omfatta längre avstånd, ändrad målfart eller andra svårighetshöjande moment. 


Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort, tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

Bra att ha

50-100 patroner av utprovad ammunition, kännedom om ammunitionens flykttid, benstöd, anteckningsmateriel, kikarsikte med riktmedel graderat i miliradianer.

IMG_4305_edited_edited.png

UTBILDNINGAR

Kunskap är lätt att bära

Introduktionsutbildning

En gång årligen, vanligtvis på höstterminen, håller vi en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar en halv dags teori och målbildsvisning samt en halv dags praktiskt skytte. Utbildningen är avgränsad att omfatta endast skytte ut till 600 meter. Utbildningen syftar till att introducera gevärsskyttar till kikarfältskytte på tävlingsnivå. 


Påbyggnadsutbildning teori

I syfte att förbättra deltagares utbyte av de långhållsträningar som arrangeras, hålls ett antal teoripass under verksamhetsåret. Passen är 4 timmar och omfattar övergripande teori, skytteteknik, ytterballistik och hantering av skjutdata. Teoriutbildningarna är avgränsade att beröra skytte inom 1200 meter.  


Skräddarsydda utbildningar

Är du utbildningsansvarig i på kompaniet eller i Hemvärnsgruppen och vill stärka dina soldaters förmåga att hantera förlängda skjutavstånd? Vi ordnar skräddarsydda utbildningar efter era behov.

långhåll_11JUN2016-72.jpg

TÄVLINGAR

Testa dina kunskaper

Varje år arrangerar Kikarfält STHLM tävlingen Sommarträffen. Vid det här laget har det hunnit bli tradition. Tävlingen är en gåfältskjutning runt Livgardets skjutfält kombinerat med 15-16 skjutstationer i utmanande skjutställningar och avstånd. Att fullborda tävlingen utgör en fysisk och psykisk prestation som kräver träning i såväl skytte som fältvana för att man ska bli en konkurrent att räkna med. Den som ägnar tankarna åt trötta ben och skoskav har inte fokus på vinden.

Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort och tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.